Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

julann
5924 f3c9
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaHypothermia Hypothermia
julann
6123 0f35 500
Reposted fromunterland unterland viaHypothermia Hypothermia

January 13 2018

julann
4460 8786 500
Reposted fromhagis hagis viaHypothermia Hypothermia
julann
4252 93a1 500
Reposted fromZircon Zircon viaHypothermia Hypothermia
julann
4178 0be3 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaHypothermia Hypothermia
julann
3951 4ca9 500
Reposted fromhatekids hatekids viaconcarne concarne
julann
4869 e192
Reposted fromtojika4 tojika4 viaHypothermia Hypothermia
julann
3980 a329 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
julann
Reposted frommangoe mangoe viaHypothermia Hypothermia
3951 252d
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viaconcarne concarne
julann
3031 eb15
Reposted fromkaiee kaiee viajanuschytrus januschytrus
julann
7397 72aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
julann
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
julann
5043 a051 500
Reposted fromtfu tfu viajanuschytrus januschytrus
julann
5298 d304
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaHypothermia Hypothermia
julann
Reposted fromgruetze gruetze viaHypothermia Hypothermia
julann
Za robienie kurwy z j. polskiego powinno się karać więzieniem. albo pracami społecznymi.
Ja rozumiem, że to mem, ma być śmiesznie, ale taką pisownią utwierdza się resztę/młodsze pokolenie, że tak się pisze. Niby każdy ma swój mózg, ale jak tak się rozejrzeć, to mały procent społeczeństwa wykazuje objawy samodzielnego myślenia.

PS nie twierdzę, że jesteś autorem tego syfu.
Reposted fromcorvax corvax
julann
Moim zdaniem, jak ktoś nie ma mózgu, to nawet  bez memowej ortografii nie zobaczy różnicy między somsiadem a sąsiadem. Ludzie, o których piszesz zresztą sami utrwalają sobie chujową ortografię na Fejsbuku. Ja uważam, że memuchy to rozrywka dla ludzi inteligentnych. Przynajmniej do momentu kiedy nie zaczynają przypominać tego, co później  zaczęły przypominać polskie demotywatory. 
julann
5311 dd54 500
Reposted fromZircon Zircon viaHypothermia Hypothermia
julann
5686 542e
Reposted fromGIFer GIFer viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl